Saarde vald kui rohepöörde suunanäitaja 

Saarde vald uurib koos Enefit Green AS-i ja Metsamaahalduse AS-iga võimalusi, et rajada kuni 13 tuulikust koosnev Siiraku tuulepark, mille võimsus on ligikaudu 78 MW.

Miks Saarde vald?

Tuuleolud

Uuringud näitavad, et Saardes on väga head tuuleolud 

Elektrivõrk

Vallas on üks Eesti võimsaimad elektrivõrke, kuhu uusi tuuleparke liita

Puuduvad piirangud

Puuduvad riigikaitselased piirangud ja looduskaitseliste piirangute alla jäävad alad

Hõre asustus

Hõre inimasustus võimaldab rajada minimaalse häiringuga tuulepargi

Mida võidavad Saarde valla elanikud?

Mis on olulisemad etapid?

Eriplaneeringu taotlus

Enefit ja Metsamaahalduse AS esitasid Saarde vallale eriplaneeringu taotluse

2020

Eriplaneeringu algatamine

Saarde vald algatas eriplaneeringu

2020

Eeltööd

Asukoha eelvalik ja KSH aruanne

2021-2022

Detailne lahendus 

Kokku on pandud detailne lahendus tuulepargi asukoha ja suuruse kohta

2022-2024

Ehitus 

Algab tuulepargi ehitus Saarde valda

2025

Valmimine

Tuulepargi valmimine ja elektritootmise algus

2025

Kes on arendusprojektiga seotud? 

Saarde vald

eriplaneeringu läbiviija  

Hendrikson & Ko

planeerija